En av tre drabbas av cancer

WntResearch utvecklar en ny typ av cancerläkemedel baserat på banbrytande forskning som visar att det kroppsegna proteinet Wnt-5a spelar en viktig roll för tumörcellernas förmåga att förflytta och sprida sig i kroppen. De allra flesta som avlider i cancer gör det till följd av tumörspridning (metastasering) och behovet av en specifik behandling för att motverka detta är därför mycket stort. 

Emissionen i korthet

  • Teckningstid 9 oktober - 23 oktober 2017.
  • Handel med uniträtter 9 - 19 oktober.
  • Teckningskursen är 60 kronor per unit. Varje unit innehåller 4 nya aktier och 1 teckningsoption av serie 2017/2018.
  • Nyemissionen sker med företrädesrätt för befintliga aktieägare. 16 befintliga aktier ger rätt att teckna 1 unit.
  • Nyemissionen uppgår till 64 miljoner kronor.
  • Nyemissionen är genom teckningsförbindelser och emissionsgaranti säkerställd till 75 procent.
  • De nya aktierna motsvarar 20 procent av företaget.
  • Värdering 256 miljoner kronor pre-money.

Emissionen är stängd.

Jag vill teckna units
 

Anmäl dig för uppdateringar i samband med emissionen

Uniträtterna

Handel med uniträtterna äger rum på AktieTorget från och med den 9 oktober till den 19 oktober 2017.

Kortnamn: WNT UR

ISIN-kod: SE0010440768


Stort behov av läkemedel mot cancer

- Intervju med WntResearch tf vd Ulf Björklund

 

Framtiden

Trots de framsteg som gjorts i behandlingen av cancer, orsakar denna grupp av sjukdomar fortfarande stort lidande och hög dödlighet. Det finns ofta goda möjligheter att bekämpa den primära tumören med kombinationer av olika läkemedel, strålbehandling och kirurgiska ingrepp.

Däremot saknas fortfarande läkemedel som specifikt förhindrar att tumörceller sprider sig till andra delar av kroppen. Det är betydligt vanligare att en cancerpatient avlider till följd av metastaser än av den primära tumören.

 

Patentsituation

WntResearch har lämnat in patent- ansökningar avseende tre patentfamiljer, varav de flesta redan godkänts i stora delar av världen. Foxy-5 skyddas av patent i USA till år 2028 och i EU till år 2026.

- WntResearch

 

Marknaden

Den globala försäljningen av cancerläkemedel översteg 107 miljarder dollar 2015, vilket gör sjukdomsområdet till det största på läkemedelsmarknaden. Trots den senaste tidens utveckling av immunonkologiska läkemedel, är behovet av bättre behandlingar enormt.

Träffa WntResearch

12 oktober 
Aktiedagen i Lund med Aktiespararna
Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27, Lund, 18:30 till 19:00

17 oktober 
Aktiedagen i Stockholm med Aktiespararna
Operaterrassen, Karl XII:s torg, Stockholm 17:00 till 17:30

 

Välkomna!